Naše mobilne kućice smještene su u dva auto kampa,
kamp Šimuni i kamp Miran Pirovac.

Što se nalazi u okolici kampova?

Otok Pag jedan je od najvećih hrvatskih otoka sa najduljom obalnom linijom na Jadranu, bogatom zaljevima, uvalama, rtovima i pješčanim plažama.

futuro